Yhteysopettaja-tietoa

Huom! Alla olevat linkit päiväkotien yhteysopettajien hyödynnettävissä!

OAJ:n yhteysopettaja-opas:

https://kotisivukone.fi/files/vly.kotisivukone.com/tiedostot/yhteysopettajanopas2015.pdf

OAJ:n uusi opettaja -opas:

https://kotisivukone.fi/files/vly.kotisivukone.com/tiedostot/uudenopettajanopas.pdf

OAJ:n pykäläpankki:

https://kotisivukone.fi/files/vly.kotisivukone.com/tiedostot/pykalapankki.pdf


VLY:n yhteysopettaja...

* TOIMII LINKKINÄ YHDISTYKSEN JA JÄSENEN VÄLILLÄ: yleensä yksi yhteysopettaja päiväkodissa tai yksikössä.

* KUUNTELEE JÄSENIÄ JA TOIMITTAA JÄSENTEN IDEAT JA KYSYMYKSET YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JA LUOTTAMUSMIESTEN TIETOON

* HUOLEHTII YKSIKKÖNSÄ JÄSENASIOISTA:

- tietää, ketkä yksiköstä kuuluu yhdistykseen

- neuvoo jäseniä päivittämään tietojaan OAJ:n jäsensivujen kautta (neuvoo tarvittaessa olemaan yhteydessä)

- huomioi talossa aloittavat ja vastavalmistuneet opettajat: opastaa sähköisen liittymislomakkeen täytössä, perehdyttää ja opastaa uusia jäseniä

* OTTAA ASIOISTA SELVÄÄ, MIKÄLI EI ITSE TIEDÄ:

- ottaa selvää, keneltä voi kysyä asiasta

- yleisimmät vastaukset löytyvät: luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, VLY:n hallitus ja puheenjohtaja, jäsensihteeri

* SEURAA SÄÄNNÖLLISESTI YHDISTYKSEN ERI TIEDOTUSKANAVIA:

- sähköposti, paperiposti, VaLas-lehti, sähköiset kuukausitiedotteet, yhdistyksen kotisivut, facebook, yhteysopettajatapaamiset

- pitää yksikkönsä jäsenmateriaalit ajan tasalla (mm. yhteysopettaja-kansio, arkistoi VaLas-lehdet)

* TIEDOTTAA JÄSENIÄ AMMATTIYHDISTYSASIOISTA, KOULUTUKSISTA JA VIRKISTYSTAPAHTUMISTA:

- muodostaa päiväkotinsa/ yksikkönsä jäsenistä sähköpostiryhmän, johon jatkolähettää yhdistyksen lähettämät sähköiset tiedotteet, kyselyt yms.

- VaLas-lehti osoitetaan yhteysopettajalle, joka huolehtii, että jäsenet lukevat lehden

- vastaa yhdistyksen lähettämiin kyselyihin, ellei yhdistys pyydä jotain muuta päiväkodin jäsenryhmää vastaamaan (tällöin yhteysopettaja huolehtii kyselyn eteenpäin).

* PITÄÄ HUOLEN, ETTÄ OMAT YHTEYSTIEDOT OVAT YHDISTYKSEN TIEDOSSA: ilmoittaa muutokset omissa tiedoissa yhdistyksen jäsensihteerille

- ILMOITTAA YHDISTYKSEN JÄSENSIHTEERILLE, MIKÄLI TALON/ YKSIKÖN YHTEYSOPETTAJA VAIHTUU yhdessä uuden yhteysopettajan kanssa.

- YHTEYSOPETTAJA-TIEDOT TÄRKEÄ OLLA PÄIVÄKODIN/ YKSIKÖN JÄSENTEN TIEDOSSA: ilmoittaa tietonsa päiväkodin ilmoitustaulun luottamusmies-työsuojeluvaltuutettu -tiedotteessa

* OSALLISTUU YHDISTYKSEN TAI LIITON JÄRJESTÄMIIN YHTEYSOPETTAJA-KOULUTUKSIIN (VLY/ OAJ Vantaan Paikallisyhdistys/ OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ja sen LTOL-jaosto/ LTOL/ OAJ)

* KANNUSTAA JÄSENIÄ OSALLISTUMAAN JA OSALLISTUU ITSEKIN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN YHDISTYKSEN SYYS- JA KEVÄTKOKOUKSIIN, SEKÄ KOULUTUS- JA VIRKISTYSTAPAHTUMIIN: huomioi myös OAJ:n ja sen alaisten alue- ja paikallisyhdistysten järjestämiin koulutuksiin

* VALVOO JÄRJESTÖPÄÄTÖSTEN TOTEUTUMISTA:

- yhdistys tiedottaa päätöksistä

- mikäli päätöksiä ei työpaikalla noudateta, ottaa yhteyttä luottamusmiehiin

SUHTAUTUU TEHTÄVÄÄNSÄ INNOLLA!

YHDISTYS TUKEE YHTEYSOPETTAJIA!

linkkejä yhteysopettajalle:

www.oaj.fi (jäsensivuille pääsee omilla tunnuksilla, tarvitset jäsenkortissa olevan jäsennumeron. Jäsensivuilta löydät tärkeää jäsentietoa!)

www.lastentarha.fi (LTOL:n nettisivut)

oajpaakaupunkiseutu.fi (OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen nettisivut. Kohdasta LTOL pääsee tutustumaan LTOL-jaoston omiin sivuihin. Kohdasta Kauppa pääsee ilmoittautumaan alueyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin)

http://oajvantaan.yhdistysavain.fi/ (OAJ Vantaan Paikallisyhdistyksen nettisivut. Paikallisten opettajien yhteisiä tapahtumia yms.)

www.vly.kotisivukone.com (VLY:n nettisivut, josta löydät yhdistyksen omat tapahtumat ja muuta tärkeää tietoa yhdistyksestä. Myös VaLas-lehdet löytyvät kotisivulta lyhennelminä.)

VaLas-lehdistä löydät VLY:n hallituksen ja toimihenkilöiden yhteystiedot. Viimeisimmässä lehdessä viimeisimmät tiedot! Yhteystiedot-sivulla myös yhdistyskartta, joka kertoo, mihin kaikkiin tasoihin jäsenet kuulut ja minkä tahojen järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin olet oikeutettu osallistumaan!

Tiivis yhteysopettajaverkosto on suuri voimavara ja yhtenäisyyden tae.

Jos päiväkodissasi ei vielä ole yhteysopettajaa, kannattaa sellainen valita pikimmiten ja ilmoittaa hänen sähköpostiosoitteensa (mieluiten henkilökohtainen sähköpostiosoite), esim. VLY:n sähköpostiin: vantaanltot@gmail.com

Näin saatte mm. VLY:n yhteysopettajasähköpostit luettavaksenne.


Huom! Jos yhteysopettaja lopettaa tehtävänsä, on hänen velvollisuutensa valita itselleen seuraaja. Näin tiedonkulku ei katkea. Muistathan ilmoittaa muuttuneet sähköpostiyhteystiedot yhdistykselle!