Ongelmia työssäsi?

Kuka auttaa sinua ongelmatilanteissa tai jos sinulla on kysymyksiä?

Ota yhteyttä luottamusmieheen, jos kysymyksesi koskee…
 • palkkausta ja palvelussuhteen ehtoja
 • vuosilomia
 • virka- tai työvapaata tai perhevapaita
 • työaikaa tai työvuoroluetteloa
 • määräaikaista työ- tai virkasuhdetta
 • varoitusta, irtisanomista, lomauttamista
 • olennaisia muutoksia työtehtävissä, töiden ja työtilojen järjestelyissä
Ota yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun, jos kysymyksesi koskee…
 • työpaikkojen fyysistä työympäristöä esimerkiksi ergonomiaa, työtilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta, siisteyttä
 • työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia olosuhteita esimerkiksi työpaikan vaarojen selvitystä ja riskien arviointia, parantamisehdotuksia
 • työpaikan muutos- ja uudistussuunnitelmia esimerkiksi remontti- ja uudisrakennussuunnitelmia
 • yksittäisen työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavien asioiden hoitamista esimerkiksi työtilat, sisäilma, epäasiallinen kohtelu, työn kuormittavuus, työmäärän sopivuus
 • yksittäisen työntekijän psyykkistä työympäristöä (työhyvinvointi, motivaatio ja viihtyminen)
 • työyhteisön tilaa eli sosiaalista työympäristöä (arvostus, kohtelu, johtaminen ja työilmapiiri)
 • turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavia työjärjestelyjä ja mitoitusta sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyviä asioita esim. muutostilanteet, muutossuunnitelmat, kuormittuminen, työjärjestelyt, työsuunnitelmat

OTA YHTEYTTÄ:

Luottamusmies

Helena Lehtinen

0407162047

helena_ilmarinen(at)hotmail.com,

helena.lehtinen(at)vantaa.fi

Luottamusmies

Nina Rintanen

0408610184

nina.t.rintanen(at)gmail.com

Työsuojeluvaltuutettu

Matti Nurmi

0400760984

matti.nurmi(at)vantaa.fi

Työsuojeluvaltuutettu

Tarja Mykkänen

(Myyrmäki, Kivistö-Aviapolis ja ruotsinkieliset palvelut)

0400760985

tarja.mykkanen(at)vantaa.fiTyösuojeluvaltuutettu ja luottamusmies työelämän pyörteissä

Työpaikan kahvihuoneen seinältä löytää erilaisia papereita. Työpaikan työsuojeluvaltuutettuna on sen ja sen niminen ihminen. Sitten voi löytyä toisia papereita joissa lukee, että tämän työpaikan luottamusmies on sen ja sen niminen. Ainoa poikkeus työsuojeluvaltuutettuun on se että näitä papereita on useampia ja niissä lukee Oaj, Tehy, Super, Jhl, Jyty tai Super.

Siitäkin voi päätellä, että työsuojeluvaltuutettu lyhemmin TSV on koko talon niin työntekijöiden kuin esimiesten työsuojeluvaltuutettu. Luottamusmies taas edustaa vain määrättyjä liittoon kuuluvia työntekijöitä.

Työsuojeluvaltuutettu katsoo asioita niin yksilön kuin kokonaisuuden kannalta. Niin esimiehen kuin työntekijänkin kannalta. Myöskään syyllisiä ei haeta, eikä perusteta tuomioistuimia.

Luottamusmiehen rooli poikkeaa työsuojeluvaltuutetun roolista. Luottamusmies ajaa jäsentensä asioita niine valtuuksineen kuin hänellä on. Asiat ovat suppeampia koskien perinteisesti työehtoihin kuuluvia asioita.

Kaunis ajatus olisi se että luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla olisi selkeä oma toimenkuva ja asiat joita ajavat. Tämä ei aina toteudu ja oikeastaan on hyväkin, ettei toteudu. Asiat, joita käsitellään ovat usein useampaa kuin yhtä kokonaisuutta koskevia.

Käytännössä kun työsuojeluvaltuutetulle tai luottamusmiehelle tulee yhteydenottoja melko jouhevasti asioita siirretään sen mukaan mitä ne koskevat joko työsuojeluvaltuutetulle tai luottamusmiehelle. Keskustelen tietysti jos saamme luvan siihen luottamusmiehen kanssa, miten asia olisi paras hoitaa, jos se koskee meitä molempia.

Työsuojelu kuuluu linjajohdolle eikä työsuojeluvaltuutetulla ole vastuuta näissä asioissa. Työsuojeluvaltuutetun rooli on neuvova ja välittävä. Rooli on vuosien saatossa laajentunut ennakoivaan ja kouluttavaan suuntaan.

Luottamusmiehen rooli on pysynyt melko samanlaisena, toki myös uusia asioita on tullut. Myös työelämän puhurit ovat vaikuttaneet esim. epäasiallinen kohtelu työllistää myös luottamusmiehiä.

Sekä työsuojeluun että luottamusmiehiin kannattaa ottaa yhteyttä, vaikka et tietäsi kenelle asia kuuluisi. Lyhytkin keskustelu voi selventää asioita. Yksin pähkäily ei usein tuo muuta kuin kiristystä pään alueelle. Työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies neuvovat miten asiassa voi edetä.

-työsuojeluvaltuutettu Matti Nurmi-