Työsuojeluvaltuutetut

 

Matti Nurmi

 

Tarja Mykkänen


etunimi.sukunimi@vantaa.fi

 

 

Ota yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun, jos kysymyksesi koskee…

  • työpaikkojen fyysistä työympäristöä esimerkiksi ergonomiaa, työtilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta, siisteyttä
  • työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia olosuhteita esimerkiksi työpaikan vaarojen selvitystä ja riskien arviointia, parantamisehdotuksia
  • työpaikan muutos- ja uudistussuunnitelmia esimerkiksi remontti- ja uudisrakennussuunnitelmia
  • yksittäisen työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavien asioiden hoitamista esimerkiksi työtilat, sisäilma, epäasiallinen kohtelu, työn kuormittavuus, työmäärän sopivuus
  • yksittäisen työntekijän psyykkistä työympäristöä (työhyvinvointi, motivaatio ja viihtyminen)
  • työyhteisön tilaa eli sosiaalista työympäristöä (arvostus, kohtelu, johtaminen ja työilmapiiri)
  • turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavia työjärjestelyjä ja mitoitusta sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyviä asioita esim. muutostilanteet, muutossuunnitelmat, kuormittuminen, työjärjestelyt, työsuunnitelmat